Pionier Hans Elenbaas op ontdekkingsreis in de wereld van de zeegroenten

Pioniersmentaliteit, dat is wat je nodig hebt om in zeegroenten te handelen volgens zeegroentenspecialist Hans Elenbaas. “Het op het land verbouwen van zeegroenten gebeurt nog niet zoveel en nog niet zo lang. Het staat voor een groot gedeelte nog in de kinderschoenen”, legt Elenbaas uit. Achter de zeedijken op het Zeeuwse eiland Schouwen-Duiveland vindt teelt van zeegroenten plaats als zeekraal en experimenteel lamsoren, geteeld op zogenaamde verzilte gronden met behulp van kwelwater. “Hier telen we de eerste zeegroenten. Verder komt het meeste nog steeds uit het wild net als vroeger, gewoon uit de zee dus, geoogst met een vergunning in Nederland of Frankrijk”, vertelt Elenbaas. Daarom ziet hij zichzelf eerder als ‘specialist’ dan als teler.

“De liefde voor zeegroenten is me met de paplepel ingegoten. Het is mijn passie. Van oorsprong ben ik bioloog, alleen heb ik samen met mijn broer van mijn hobby mijn werk gemaakt toen we in de zeegroenten begonnen.” Helaas is zijn broer hem intussen ontvallen, maar de passie voor het vak is er niet minder op geworden. “Ik ben voortdurend op zoek naar nieuwe zeegroenten. Naar innovaties en naar verbeteringen voor de teelt van bestaande en nieuwe zeegroenten. Ik heb alles over voor een optimaal product en een hoogwaardige kwaliteit”, aldus Elenbaas.

Video