Hoe Van Gelder gaat voor BREEAM Outstanding

Beschrijving van het project

“Van Gelder is de laatste jaren gegroeid als kool. En de groei is er nog niet uit! Om al onze activiteiten goed te kunnen uitoefenen zijn we verhuisd naar een nieuwe locatie. Onze nieuwbouw vormt de entree van het kersverse bedrijventerrein Nieuw-Reijerwaard, het meest duurzame bedrijventerrein van Europa. Op de locatie waar tuinders hun groenten teelden – ook Leen van Gelder sr. verbouwde er zijn spruiten! – bouwden wij ons nieuwe bedrijfspand.

Van Gelder is hét centrum van educatie, beleving, innovatie en inspiratie op het gebied van vers. Naast het telen, verpakken, bewerken, bewaren en transporteren van groente en fruit, delen we ook op een bijzondere manier kennis over voeding, gezondheid en duurzaamheid met u. Zien, proeven, ruiken, voelen en horen: alle zintuigen komen aan bod in ons food experience center, dé ontmoetingsplek voor gezonde voeding.”

Van Gelder heeft haar productiecapaciteit uitgebreid vanwege de positieve ontwikkelingen in de markt. Er is een nieuw, energiezuinig, pand gebouwd.

BREEAM

Maatschappelijk verantwoord ondernemen staat hoog in het vaandel bij Van Gelder. Het is daarom logisch dat hier ook bij de nieuwbouw rekening mee is gehouden. Daarom is ervoor gekozen om dit stuk nieuwbouw langs de BREEAM methodiek op te zetten.

BREEAM is een methodiek om de duurzaamheidsprestatie van vastgoed te beoordelen. Door het ontwerp langs deze lat te leggen en te bouwen naar deze maatstaven creëren we een duurzamere gebouwde omgeving. Hier hebben de gebruiker, de maatschappij en het milieu baat bij. BREEAM kent een kwalitatieve weging van 1 tot 5 sterren. Voor deze ontwikkeling is er de ambitie om 5 sterren te behalen.

Van Gelder heeft het pand zo bijzonder opgezet dat ze voor het ontwerp bij de beste 5 ontwerpen van 2019 ter wereld zaten. Uiteraard heeft Van Gelder deze lijn doorgezet en ook het pand zo gerealiseerd. De verwachte score is zelfs nog hoger dan bij het ontwerp.

Om de ambitie waar te maken was W4Y als expert betrokken om samen met Van Vliet Bouw-management, Wijnen Bouw en Martinu zorg te dragen voor succes. Samen hebben zij het project gerealiseerd.

Innovatieve en milieuvriendelijke ontwerpmaatregelen

Vanuit de 5 sterren BREEAM ambitie zijn er een flink aantal duurzame maatregelen in het ontwerp opgenomen. Het meest innovatieve element is de klimaatinstallatie. Dit is een zeer belangrijk element gezien de functie van dit gebouw. De warmtepomp zorgt ervoor dat er geen gasverbruik is. Andere duurzame ontwerpmaatregelen zijn o.a. het opstellen van een vervoersplan, de installatie van laadpalen voor elektrisch vervoer en er is een ecoloog betrokken bij de sloop, het ontwerp en het bouwproces. Deze laatste zorgt ervoor dat de impact op flora en fauna gedurende het totale project beperkt is en de ecologische waarde tijdens gebruik toeneemt.

Circulariteit

Door het ontwerp slim te realiseren is het pand ook erg circulair. Wanneer men binnenkomt in het Experience Center valt meteen op hoeveel hout er in het pand verwerkt is. Hout is een circulair en biobased materaal wat in plaats van CO2 uit te stoten CO2 opslaat.

Ook is het pand opgebouwd met sandwichpanelen die losgemaakt kunnen worden waarna het ergens anders weer opgebouwd kan worden.

Omvang van het project

In totaal is er een gebouw met Experience Center en industriefunctie gerealiseerd met een omvang van 41.863 m2 bruto vloeroppervlakte. Het gebouw is ingedeeld in een aantal ruimtes met elk hun eigen functie en afmeting. Voor het merendeel zal er een industriefunctie zijn met 36.438m2 dit alles gemeten conform NEN 2580. Daarnaast zijn er nog verkeersruimten (+/-27 m2) en opslagruimten (100 m2). Ook wordt 5.425 m2 van het totale 31.945 m2 oppervlak bestemd voor een kantoor/ bijeenkomstfunctie. De oppervlakte van het perceel is 37.000 m2 en de oppervlakte van het terrein rondom het gebouw is 23.300 m2, gelijk aan 2,33 hectare.

Verwacht energiegebruik

Er zijn veel energiebesparende maatregelen toegepast die het totale elektrische energiegebruik verlagen. Voor warmte wordt gebruik gemaakt van de buitenlucht en restwarmte doormiddel van een warmtepomp die de energie van zonnepanelen krijgt. Er zal geen aardgas gebruikt worden. De uitbreiding van de productiefaciliteit is daarmee zeer energiezuinig en scoort 100% beter dan een gelijkwaardige productiefaciliteit gebouwd conform bouwbesluit. Vooralsnog schatten wij in een energiegebruik te hebben van 166 kWh per m2 op jaarbasis. De fabriek is daarmee energiezuiniger als gelijkwaardige panden.

Verwacht waterverbruik

Het grootste waterverbruik is afkomstig van het sanitair. Er wordt vanuit gegaan dat gemiddeld 150 personen per dag gebruik maken van het gebouw. Gekoppeld aan dit aantal personen wordt het waterverbruik per dag 1500 liter per dag. Dit is gelijk aan 3,65 m3/jaar/persoon.

Reductie van de impact op het milieu

De impact op het milieu wordt al significant verlaagd door het reduceren van het energieverbruik en derhalve de CO2-uitstoot. Maar ook alle waterbesparende voorzieningen als toiletten, douches en kranen leveren een belangrijke besparing op het waterverbruik. Bovendien worden alle stromen van extra tussenmeters voorzien zodat extra inzicht wordt verkregen in het verbruikspatroon en hier ook eenvoudig op bijgestuurd kan worden. Maar reduceren van de milieu-impact vindt niet alleen plaats in het gebouw, maar ook gedurende het bouwproces. De betrokken partijen moeten op de bouwplaats aan hoge eisen voldoen qua afvalscheiding om ook in het bouwproces de milieu-impact te reduceren.

BREEAM-NL credits

Onderstaande is een overzicht van de BREEAM credits die voorzien zijn in het ontwerp. Wanneer deze credits op een door de assessor goedgekeurde manier worden geïmplementeerd zal dit leiden tot een score van 5 sterren. Voor de precieze inhoud van deze credits verwijzen wij naar de BRL BREEAM-NL Nieuwbouw v1.01 2014.

MAN 1 – 2 – 3 – 4 – 6– 9 – 11 – 12
HEA 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7– 8 – 9 – 10 – 11
ENE 1 – 2 – 4 – 5– 6 – 8 – 26
TRA 3 – 4 – 5 – 7 - 8
WAT 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6
MAT 1 – 5 – 7 – 8
WST 1 – 2 – 3 – 5 – 6
LE 1 – 2 – 3 – 4 – 6
POL 1 – 2 – 4 – 6 – 7 – 8

Kosten/baten

De extra investeringen in duurzaamheid betekenen in dit project vooral het maken van slimme keuzes in het productieproces en het realiseren van extra energie- en watermeters. Het resultaat is een besparing op de energielasten en practice what you preach inzake het MVO beleid gericht op het bevorderen van duurzame energie en energiebesparing.

Tips voor volgend project

Maak erg duidelijke afspraken met alle bouwpartners.
Zorg voor een ervaren BREEAM expert.

Persoonlijke aandacht voor toekomstige gebruiker

De directie van Van Gelder is nauw betrokken bij de totstandkoming van het ontwerp. Algemeen directeur Gerrit van Gelder was aanwezig bij de ontwerp vergaderingen en vormde een wezenlijk onderdeel van het ontwerpteam. Zo is het gerealiseerde gebouw optimaal afgestemd op de wensen van de gebruiker. Ook tijdens de bouw waren hij en zijn medewerkers betrokken als onderdeel van het bouwteam.